Hizmetlerimiz


  • * Yüzey Deformasyon Takibi ve Geoteknik Çözümleme
  • * Segment Kalıp Kontrol Ölçmeleri
  • * TBM Navigasyon Sistem Devreye Alma
  • * TBM Navigasyon Teknik Destek ve Yedek Parça
  • * TBM Navigasyon ve Genel Ölçme Danışmanlığı
  • * TBM/NATM Tünel Proje Revizyonları
  • * TBM/NATM Genel Ölçme Hizmetleri
  • * Karot ve Zemin Etüdü
  • * Genel Haritacılık hizmetleri

Yüzey Deformasyon Takibi ve Geoteknik Çözümleme

Büyük kentlerin ulaşım sorununda en etkili çözüm yolu olan metro, günümüz toplu taşımacılık sistemlerinin yaygın bir türü olarak tüm dünyada giderek artan oranda kullanılmaktadır. Metro tünelleri gibi yerleşim alanlarının altından geçen tünellerde, tünel içi ve yüzey deformasyonlarının en düşük seviyede tutulması gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Geoteknik çalışmalar ve elde edilen veriler kullanılarak yapılan analizler sayesinde, sistemler belirlenerek yerinde ve zamanında önlemler alınıp, hızı, verimi ve ekonomiyi sağlıklı bir biçimde sağlamak mümkündür.Yüzey deformasyonlarında; yapısal jeoloji, geoteknik parametreler, kaya kütlesi sınıfı, yanyana tünel açımı ve destek sistemi etkin parametreler olarak belirlenmiştir. Ayrıca ampirik-yarı teorik bağıntılarla tahmini deformasyonlar hesaplanmıştır. Gerçek okumalarla kıyaslama yapılarak, yüzey deformasyonlarının, tehlike yaratacak çok büyük değerlere ulaşmaması için gerekli önlemler alınmaktadır.
TSS Tunnelling uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimini kullanarak, olası tüm sonuçlara göre farklı deformasyon izleme teknikleri ile proje ilerleme aşamasında hep bir adım ileride olmayı amaçlayıp, iş ve insan sağlığına önem vererek gerekli önlemlerin alınmasında aktif rol almaktadır.

Segment Kalıp Kontrol Ölçmeleri

Segment üretim aşamalarında birçok sorun ile karşılaşılmaktadır, en sık karşılaşılan sorunlardan biri ise segment kalıplarının deforme olarak ölçülerinin değişmesidir.
Segment kalıplarında oluşacak olası deforme ve ölçü sapmaları tünel imalatı için kritik düzeyde öneme sahiptir.
Bunları başlıca sıralayacak olursak
1)Tünel içi halkaların diş yapması.
2)Clearance ölçülerinin yanılmasına sebebiyet vererek Shield içi taş ve makine(TBM) sıkışması.
3)Ringler arası birleşimde açıklık kalacağından su sızması ve akabinde susuzlaştırma işlemi.
4)Ringler arası boşluktan kaynaklı segmentlerde aşınma ve patlama.
5)Piston grupları arasında açıklık sorunu.
6)TBM yönlendirme sorunu.
Yukarıda 6 başlık halinde sıralanan sorunların yaşanmaması için segment üretim tesislerinde kalıp setleri belirli periyotlar halinde kontrol ölçümüne tabi tutulmalıdır.TSS Tunnelling uzmanları gerekli kontrol ve raporlamaları en hassas şekilde oluşturup, talep ve gerek halinde deforme kalıpların revizyon işlemini yapmaktadır.

TBM Navigasyon Sistem Devreye Alma

Tünel açma makinelerinin (TBM) ilerlemesi sırasında konumunun bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Günümüzde konum belirlenmesi için son teknoloji donanım ve yazılımlara sahip navigasyon sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler aracılığıyla TBM konumu bilinmekte, tünel güzergahının durumu görülmekte, ring kurulumları takip edilmekte, tünel içi deformasyonlar gözlemlenmektedir. Farklı üreticiler tarafından sağlanan bu sistemlerin devreye alınması tecrübe ve hassasiyet gerektirmektedir. Bugüne kadar 5 farklı ölçme sistemini, onlarca TBM’de hızlı ve hassas şekilde devreye alan TSS Tunnelling, tecrübesiyle fark yaratan uzmanlarıyla hizmetinizdedir.

TBM Navigasyon Teknik Destek ve Yedek Parça

TBM ilerlemesi sırasında navigasyon sistemlerinde farklı sorunlar ve arızalar yaşanmaktadır. Gerek yazılımlarda gerekse donanımlarda yaşanan bu sorunlar tünel ilerlemesine engel olmakta yada ilerlemenin doğru gözlemlenememesine sebep olmaktadır. TSS Tunnelling uzmanları bu sorunlara uzaktan yada tünel içerisinde müdahale ederek ve gerektiğinde yedek parça desteği de sağlayarak duraklama süresini minimuma indirmektedir.

TBM Navigasyon ve Genel Ölçme Danışmanlığı

Yeraltında kazı yapmanın doğal sonucu olarak TBM ölçmeciliği, temel ölçmecilik prensiplerinin yanında özel uygulama çözümleri de gerektirmektedir. Navigasyon sistemlerinin hassas çalışabilmesi için gereken tüm ölçümleri ve yazılım/donanım gerekliliklerini doğru biçimde kullanmak önem taşımaktadır. TSS Tunnelling uzmanları, TBM kurulumundan tünel içi imalatların sonuna kadar, yüzlerce kilometrelik tünelcilik tecrübelerini paylaşarak imalat hassasiyetini sağlamaktadır.

TBM/NATM Tünel Proje Revizyonları

Tünel mühendisliğinde proje çalışmaları üç aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bunlardan ilki sahada gerçekleştirilecek çalışmalar olup, doğru ve uygulanabilir bir projenin hazırlanabilmesi için gerekli verilerin sağlanmasına yöneliktir. İkinci aşama çalışmalar laboratuarda deneysel araştırmalar olup, buradan sağlanacak olan verilen yorumlanması, sahada yapılmış olan gözlemlerle ilişkilendirilmesi, tasarımın ekonomik olması için önemlidir. Son aşama çalışmalar ofis çalışmaları olup; bu aşamada elde edilen tüm veriler bir araya getirilmekte, yorumlanmakta, hesaplamalar ile doğrulanmakta ve proje çizimleri-raporları hazırlanarak sunulabilir hale getirilmektedir. Ancak verilerde meydana gelen değişimler sonucu projelerde revizyon ihtiyacı doğabilmektedir. TSS Tunnelling uzman kadrosuyla tünellerde yapılacak güzergah revizyonlarını gerçekleştirmektedir.

TBM/NATM Genel Ölçme Hizmetleri

Tünel inşaatına ilişkin tasarım değerlerine bağlı olarak tünel kazılarının yönlendirilmesi; tip kesitlere uygun olarak inşası, gerekli destek detaylarının yerleştirilmesi, tünel iç kaplama aşamalarının tamamlanması için dışarıda oluşturulan nokta sistemine bağlı olarak tünel giriş yapısı aracılığıyla tünel içerisine taşınmış üç boyutlu (x,y,z) ölçme ağına ihtiyaç duyulur. Tünel girişine kadar koordinatlandırılmış bulunan poligon ve nivelman noktaları aracılığıyla tünel kazılarının başlatılması ve projeye uygun olarak ilerlemesi sağlanır. Tünelin yeraltında ilerlemesiyle birlikte poligon noktaları ve nivelman noktaları tünel uygulamalarına destek verebilecek şekilde tünel duvarlarında tesis edilir ve koordinatlandırılır. TSS Tunnelling, tünel projelerine gerek süpervizörlük hizmeti sağlayarak, gerekse uzman ekipleriyle tüm ölçme işletmesini yapmaktadır.

Karot ve Zemin Etüdü

Neredeyse sıfır titreşim ve kayma ile, zedelemeden, istenen yerden, istenen şekil, büyüklükte ve çapta demir donatısı ile birlikte blok çıkarma işlemleri çeşitli kesme makineleri ile yapılabilmektedir. Kesme makineleri yatay ve düşey konumlarda kullanılacak biçimde geliştirilmiş olup, her türlü ihtiyaca cevap verebilmektedir. TSS Tunnelling, inşaat yapım sürecinde talep olunan tüm karot işlemlerini yapı denetim kurallarına riayet ederek uzman kadrosu ile profesyonel olarak gerçekleştirmektedir.

Genel Haritacılık hizmetleri

• Topoğrafik Haritaların Hazırlanması
• Vaziyet Planlarının Hazırlanması
• Restorasyon Planlarının Hazırlanması
• İmalat Haritaları Hazırlanması
• Hâlihazır Haritalar Hazırlanması
• Plankote
• Şeritvari- Yol Haritaları
• Hacim-Kübaj-Hakediş-Metraja Yönelik Ölçü ve Hesaplar
• Hammadde Stok Ölçüm ve Hesapları
• 3D Arazi Yüzey Modeli Oluşturulması,
• GPS Ölçümleri (MAPEG Standartlarına Uygun)
• Harita Sayısallaştırma,
• Faaliyete Yönelik Harita Çizimleri ve Sahada Uygulama Çalışmaları Yapmaktayız.
TSS Tunnelling, genel haritacılık işlerinde profesyonel ve uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.